vị trí đặt nến và gương

Gương và nến thì cấm kỵ gì khi đặt trong phòng ngủ

file.516241

Thứ ba, vào những hôm trời mất điện, ánh sáng từ gương hắt ra phòng dễ tạo cảm giác bất an, khi ngủ sẽ mơ