tư vấn phong thủy hướng bếp

Tại sao hướng phía đông lại là hướng nên đặt gian bếp nhất

file.400288

Phương vị nam: Ánh sáng phương vị này khá đầy đủ, mùa hè có gió nồm, nhìn bề ngoài có vẻ là một phương vị