tây tứ mệnh

Phải lựa chọn hướng bếp nào cho những người Tây tứ mệnh

file.403715

Những điều lành dữ của phương vị bếp của “Đông tứ trạch” và “Đông tứ mệnh” thì lại ngược lại với “Tây tứ trạch” và