sát khí nhà ở

Nhà bạn sẽ phạm sát khí khi mắc những thế sau

20160613082100196

Cách hóa giải loại sát khí này như sau: đặt một đôi rồng hướng về nơi có sát khí, đồng thời đặt thêm một đôi