phong thủy trong kinh doanh

Những cách Vận dụng Phong thủy vào Kinh doanh được thuận lợi

phongthuyvakinhdoanh

Sự sắp đặt này được dựa theo cấu trúc âm và dương. Về nghĩa, “phong” và “thủy” là “gió” và “nước”, nhờ đó mà các