nhà ở lồi lõm

Nhà ở lồi, lõm chính là nguyên nhân khiến gia chủ gặp phải vận dữ

20160617075419312

Phương vị nào đó của nhà mà có hiện tượng lõm vào, sẽ có 7 điểm bị ảnh hưởng nhất. Cổ nhân xưa đã có