nguyên tắc phong thủy phòng bếp

Theo các nguyên tắc phong thủy thì nên bố trí phòng bếp hợp cung mệnh

20130820032227543

Ngoài yếu tố “tàng phong tụ khí”, phòng bếp hợp phong thủy cũng cần phải đảm bảo “tọa hung hướng cát”. Nghĩa là, phòng bếp