hóa giải thế hạc lập kê quần

Những điều cần biết về thế hạc lập kê quần và xây nhà nên tránh xa

20160728105131-67c5

Tiếp đến, cần nghĩ đến sự “an toàn”. Tuy kỹ thuật xây dựng hiện nay rất phát triển, có những phương pháp dự phòng gió