hóa giải lỗi phong thủy

Những lý do vì sao lại không nên lát đá kín cho sân vườn

20160712114633-b6ff

Phong thủy thường hướng con người ta đến sự cân bằng. Trong kiến trúc hiện đại hay trong phong thủy thì sử dụng bất cứ

Có cách nào hóa giải khi nhà nghịch âm – dương

20160604094829292

Chủ nhà cũng có thể dựng những bức tường phía sau nhà sao cho có độ cao hơn nhiều so với bình thường hoặc trồng