đặt bếp đúng

Lý giải thắc mắc bếp đun tại sao nên đặt nơi thích hợp

file.400697

Bếp đun không nên đặt phía dưới xà ngang. Nói chung trong nhà đều kỵ hiện tượng xà ngang đè trên đầu (áp đỉnh), bêp