chuỗi bi trơn thạch anh đen

Chuỗi trang sức đá hắc ngà may mắn mỉm cười S2033

chuoi-hac-nga-s2033-420-01

420.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: chuỗi bi trơn thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx). + Kích thước: chuỗi 18 hạt bi

Chuỗi trang sức đá hắc ngà sức khỏe vượt trội S2031

chuoi-hac-nga-s2031-580-01

580.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: chuỗi bi trơn thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx). + Kích thước: chuỗi 14 hạt bi

Chuỗi trang sức đá hắc ngà đem lại an bình S2032

chuoi-hac-nga-s2032-520

520.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: chuỗi bi trơn thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx). + Kích thước: chuỗi 16 hạt bi

Chuỗi trang sức đá hắc ngà luôn mang lại may mắn S2034

chuoi-hac-nga-s2034-320

320.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: chuỗi bi trơn thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx). + Kích thước: chuỗi 22 hạt bi