Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(4)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Bốc Dịch | Lượt xem: 21,644 lượt Comments Off on Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(4)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Bát Quái Thuộc Phương Vị (Phương hướng)

1.- Ly là hướng Nam.
2.- Khảm là hướng Bắc.
3.- Chấn là hướng Dông.
4.- Đoài là hướng Tây.
5.- Tốn là hướng Đông Nam.
6.- Cấn là hướng Đông Bắc.
7.- Càn là hướng Tây Bắc.
8.- Khôn là hướng Tây Nam.

bat quai hau thien Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(4) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Toán Quan Mai

Xem tiếp bài viết »

Chia sẻ cho bạn bè:

ads ngocphithuy1 Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(4) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ) hanghiem Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(4) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(3)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Bốc Dịch | Lượt xem: 21,494 lượt Comments Off on Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(3)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

2.- Toán theo cách đếm số vật:

Thí dụ: Bốc thăm bằng vật (hột trái cây hay sỏi đá nhỏ), ta đếm số thăm bốc được bao nhiêu, rồi trừ cho một lần hoặc nhiều lần 8, lấy số chỉ tồn làm Thượng quái.

 bat quai hau thien Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(3) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Kế cũng lấy số thăm bốc được lần trước cộng thêm số giờ (như đã nói ở đoạn trên), được bao nhiêu rồi cũng trừ cho một lần hoặc nhiều lần 8, rồi lấy số chỉ tồn làm Hạ quái. Sau hết lấy tổng số đem trừ cho một lần hoặc nhiều lần 6, số chỉ tồn làm Động hào.

Xem tiếp bài viết »

Chia sẻ cho bạn bè:

ads trangsuc1 Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(3) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ) vatphamphongthuy1 Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(3) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(2)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Bốc Dịch | Lượt xem: 21,379 lượt Comments Off on Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(2)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

bat quai tien thien Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(2) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Lấy số 8 mà trừ. Phàm bố quái bất kể số nhiều hay ít, chỉ lấy số 8 trừ bớt đi. Nếu trừ 1 lần 8 mà còn lớn, thì trừ nhiêu lần 8 tiếp theo cho tới khi nào số chỉ tồn (số còn lại) từ 8 trở xuống mà toán quẻ. Số 8 tức là quẻ Khôn, số 1 là quẻ Càn.

Xem tiếp bài viết »

Chia sẻ cho bạn bè:

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(1)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Bốc Dịch | Lượt xem: 25,440 lượt Comments Off on Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(1)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Lời Tựa
Bản khắc mới định thêm tướng tự Tâm Dịch Mai Hoa Số Tự

Đời nhà Tống có ông Thiệu Khang Tiết, ẩn cư tại chốn sơn lâm, mùa đông lạnh không sưởi ấm, mùa hạ nóng mực không dùng quạt giải nhiệt, chỉ để tâm đến Dịch quên hẳn sức giá rét, sức nóng bức, mà còn dán Dịch lên vách, chú tâm suy xét tìm tòi chỗ cùng cực và mắt đăm đăm nhìn vào Dịch xét sự huyền bí sâu xa của Dịch, lòng mong ước tạo nên dịch số nhưng chưa có bằng chứng đích xác.

 mai hoa dich so Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(1) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Một ngày kia đương Ngọ ngủ trưa, thấy một con chuột chạy ngang qua, bèn lấy cái gối bằng sành kê trên đầu ném con chuột đương chạy, chuột chạy mất gối bị bể ra, thấy trong mảnh gối có đề chữ, bèn lượm lên xem thấy: “Cái gối này ban cho hiền nhân Khang Tiết, năm ấy, tháng ấy, ngày ấy, giờ ấy thì dùng gối này ném chuột, gối bị bể”.

Xem tiếp bài viết »

Chia sẻ cho bạn bè:

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần II Luận đoán(

Bốc Dịch | Lượt xem: 45,265 lượt 7 Comments »

Khi đã lập được quẻ kép chính, quẻ hỗ và quẻ biến tiến hành dự đoán. Đầu tiên xác định quẻ Thể, quẻ Thể là quẻ không có hào động. Quẻ có hào động là quẻ Dụng theo nguyên lý Thể thì tĩnh phản ánh chủ thể dự đoán, Dụng là động phản ánh môi trường hoàn cảnh khách quan sẽ tác động vào chủ thể dự đoán. Trong ví dụ trên quẻ Thể là Càn, quẻ Dụng là Cấn.

Nếu Ngũ Hành của quẻ Dụng sinh quẻ Thể là tốt có lợi bất ngờ, ngang hoà thì tốt mọi việc như ý muốn. Nếu Dụng khắc thể là xấu việc khó thành, nếu Thể sinh Dụng là việc có thể thành nhưng có thiệt thòi hao tổn.

Xem tiếp bài viết »

Chia sẻ cho bạn bè:

ads backinh1 Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần II Luận đoán(


Page 3 of 3123