Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(10)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Bốc Dịch | Lượt xem: 27,972 lượt Comments Off on Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(10)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

CHẤN QUÁI: 4 thuộc Mộc, gồm có 8 quái là:

Thuần Chấn – Lôi Địa Dự – Lôi Thủy Giải – Lôi Phong Hằng – Địa Phong Thăng – Thủy Phong Tĩnh – Trạch Phong Đại Quá – Trạch Lôi Tùy.

bat quai hau thien Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(10) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Thiên Thời: Sấm.

Địa lý: Phương Đông – Cây cối – Chỗ náo thị (chợ búa ồn ào) – Đường lớn – Chỗ cây tre, thảo mộc phồn thịnh.

Nhân vật: Trưởng nam.

Nhân sự: Dấy động – Giận – Kinh sợ hoang mang – Nóng nảy, xáo động – Động nhiều – Ít im lặng.

Thân thể: Chân – Gan – Tóc – Thanh âm.

Xem tiếp bài viết »

Chia sẻ cho bạn bè:

ads ngocphithuy1 Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(10) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ) hanghiem Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(10) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(9)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Bốc Dịch | Lượt xem: 30,539 lượt Comments Off on Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(9)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Bát Quái Vạn Vật Loại Chiêm

CÀN QUÁI: 1 thuộc Kim, gồm có 8 quái là:

Thuần Càn – Thiên Phong Cấu – Thiên Sơn Độn – Thiên Địa Bỉ – Phong Địa Quan – Sơn Địa Bác – Hỏa Địa Tấn – Hỏa Thiên Đại Hửu.

 bat quai hau thien Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(9) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Thiên Thời: Trời – Băng – Mưa đá – Tuyết.

Địa lý: Phương Tây Bắc – Kinh đô – Đại quân – Hình thắng chi địa (chỗ đất có phong cảnh đẹp – Chỗ đất cao ráo.

Nhân vật: Vua – Cha – Đại nhân – Lão nhân – Trưởng giả – Hoạn quan – Danh nhân – Người công môn (chức việc).

Nhân sự: Cương kiện vũ dũng – Người quả quyết – Người động nhiều tịnh ít – Người chẳng chịu khuất phục ai (cứng đầu).

Thân thể: Đầu – Xương – Phổi.

Xem tiếp bài viết »

Chia sẻ cho bạn bè:

ads trangsuc1 Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(9) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ) vatphamphongthuy1 Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(9) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(8)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Bốc Dịch | Lượt xem: 27,466 lượt Comments Off on Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(8)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Phong Giác Điểu Chiêm
(Thấy gió thì ta đã tự giác, thấy chim thì chiếm quẻ)

Danh ngôn nói Phong giác Điểu chiêm, thấy gió thì tâm tự giác, còn thấy chim thì bố quẻ xem. Chớ không phải cả hai đều toán quẻ hết, cho nêm gọi là Phong giác điểu chiêm.

 bat quai hau thien Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(8) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Phàm ngụ ý các vật mà ra quẻ, đều nghĩ sai lầm Phong giác Điểu chiêm, cũng như Dịch số, tất cả toàn thư đều gọi chung là Quan Mai Dịch Số, chứ không phải tất cả là Quan Mai.

Xem tiếp bài viết »

Chia sẻ cho bạn bè:

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(7)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Bốc Dịch | Lượt xem: 27,364 lượt Comments Off on Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(7)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Con Bò Rống Tiếng Bi Thảm

Ngày Quý Mẹo, giờ Ngọ, có một con bò rống (kêu) một cách bi ai ở Khảm phương (chính phương Bắc), nhân đó Tiên sinh bố quẻ xem:

Con bò là Khôn làm Thượng quái, Khảm phương làm Hạ quái.

bat quai hau thien Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(7) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Khôn là 8, Khảm là 5, cộng thêm giờ Ngọ số 7, tổng cộng được 21 – 17(3×6) còn lại 3, được quẻ Địa Thủy Sư, hào ba động (lục tam).

Xem tiếp bài viết »

Chia sẻ cho bạn bè:

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(6)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Bốc Dịch | Lượt xem: 26,955 lượt Comments Off on Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(6)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

CHÂN PHƯƠNG CỦA PHÉP CHIÊM BỐC

bat quai hau thien Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(6) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Ông Già Có Sắc Mặt Lo Âu:

Ngày Kỷ Dậu, lúc giờ Mẹo, Tiên sinh đang đi, ngẫu nhiên gặp một ông già từ Tốn phương (Đông Nam) đi tới có nét mặt buồn bã. Tiên sinh liền hỏi ông già: “Cớ sao mà cụ buồn?” Ông già trả lời: “Tôi không buồn gì hết”. Tiên sinh lấy làm lạ, bèn bố quẻ xem.

Xem tiếp bài viết »

Chia sẻ cho bạn bè:

ads backinh1 Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(6) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(5)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Bốc Dịch | Lượt xem: 20,516 lượt Comments Off on Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số – Phần I(5)-Luật Lệ Bố Quái – Bố quái (Toán quẻ)

Vật Toán:
(Đoán vật)

Đêm mùa Đông, lúc giờ Dậu, Tiên sinh còn đương sưởi lồng ấp(1) bỗng nghe tiếng gõ cửa.

Thoạt đầu nghe gõ 1 tiếng, lát sau lại nghe gõ tiếp 5 tiếng nữa và nói xin vào mượn đồ.

Tiên sinh nghe tiếng nói, bèn bảo con toán quẻ xem người kia muốn mượn vật gì?

 bat quai hau thien Dự đoán theo Mai Hoa Dịch Số  Phần I(5) Luật Lệ Bố Quái  Bố quái (Toán quẻ)

Người con liền lấy 1 tiếng gõ đầu tiên làm Thượng quái là Càn và 5 tiếng gõ liên tiếp lần sau làm Hạ quái là Tốn, rồi cộng cả 2 quẻ lại được 6, gia thêm giờ Dậu là số 10 (giờ Dậu là giờ thứ 10 trong hàng chi), tất cả được 16 trừ cho (2 lần 6 là 12) còn lại 4, tức là hào 4 động, được tên quái là Thiên Phong Cấu.

Xem tiếp bài viết »

Chia sẻ cho bạn bè:


Page 2 of 3123